• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Branscherfarenhet sedan 1976.

DISAB Håltagnings AB hjälper Byggföretag, el-, rör- och ventilationsföretag med Betonghåltagning i Stockholmsområdet.

Vi är ett av Sveriges äldsta Håltagningsföretag och har sedan starten 1976 utfört alla typer av arbeten inom Håltagning, Vägg- och Golvsågning, Vajersågning och Borrning.

DISAB var en av initiativtagarna till startandet av branschorganisationen Håltagningsentreprenörerna, HiB, samt är aktiva medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.

 

DISAB är medlemmar inom

.sverige byggindustrier-1